صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://archive.isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 در فرایند تصفیه آب، لایه های زیستی (بیوفیلم) به عنوان بستر و پناه‏گاهی برای میکروارگانیسم ها و پاتوژن های مختلف عمل می کنند. نفوذناپذیری نسبت به مواد آنتی میکروب، حذف این لایه های زیستی را بسیار مشکل کرده است. در پژوهشی که اخیرا در دانشگاه رایس (Rice) امریکا انجام شد، سعی گردید به کمک فناوری نانو بر این چالش غلبه گردد.

استفاده از فناوری نانو جهت افزایش نفوذپذیری به بیوفیلم برای کاهش باکتری در تصفیه آب ...

 در فرایند تصفیه آب، لایه های زیستی (بیوفیلم) به عنوان بستر و پناه‏گاهی برای میکروارگانیسم ها و پاتوژن های مختلف عمل می کنند. نفوذناپذیری نسبت به مواد آنتی میکروب، حذف این لایه های زیستی را بسیار مشکل کرده است. در پژوهشی که اخیرا در دانشگاه رایس (Rice) امریکا انجام شد، سعی گردید به کمک فناوری نانو بر این چالش غلبه گردد.

در این پژوهش مشخص گردید با اتصال فاژهای چند ظرفیتی (Poly valent) به نانوذرات مغناطیسی، نفوذپذیری آنها به لایه های زیستی، در حضور میدان های نسبتا کوچک مغناطیسی (660 gauss) افزایش میابد. در این راستا، فاژ PEL1 به کمک اتصال آمیدی بر روی نانوذرات مغناطیسی (Fe3O4) پوشش داده شده با کیتوزان تثبیت شد. در حضور میدان مغناطیسی، کمپلکس فاژ-نانوذره به طور فیزیکی سبب بهم ریختن ساختار یکپارچه بیوفیلم شده و در نهایت باعث رساندن فاژها به میزبان های دور از دسترس می شود.

فاژهای تثبیت شده در مقایسه با فاژهای آزاد، بسیار بهتر بر روی هدف متمرکز می شوند و با اطمینان بیشتری به آن متصل شده و خواص آنتی باکتریال خود را بروز می دهند.

نتایج این پژوهش اخیرا به شناسه 10.1039/c7en00414a در مجله Environmental Science Nano به چاپ رسیده است.

 

تهیه و تنظیم خبر:

محمود اوصانلو

دانشجوی دکتری نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران