صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://archive.isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طی یک مطالعه توسط محققان دانشگاه بیرمنگام، تاثیر نانوذرات طلا بر روی بقا، رفتار و عملکرد سلول‌های اندوتلیال بررسی شد. در این راستا 5 نوع نانوذره مورد مطالعه قرار گرفت: نانوذرات طلا با ابعاد 5 و 20 نانومتر در دو حالت بی/با پوشش پلیمر زیست سازگار پلی‌اتیلن‌گلیکول (PEG) و نانوذرات 60 نانومتری بدون پوشش.

مطالعه نشان داد نانوذرات مذکور تفاوت معناداری در میزان بقای سلولی نداشتند و همگی منجر به کاهش گونه‌‌های اکسیژن فعال (ROS) در سلول‌های اندوتلیال شدند. در این بین نانوذرات 20 نانومتری بدون پوشش موجب افزایش %50 نفوذپذیری اندوتلیال و کندی بازیابی فعالیت آنها پس از اتمام مواجه با نانوذرات شدند.

این نقص در سلول‌ها ناشی از عدم توازن نیروهای درون سلولی و برون سلولی است که منجر به تغییر آرایش میکروفیلامان‌های اکتینی می‌شود. این تغییرات در نتیجه فعال شدن یک مسیر سلولی (Rho/ROCK kinase) ایجاد می‌شود.

بررسی این گونه تغییرات وابسته به اندازه نانوذرات در سیستم‌های بیولوژیکی بسیار مهم هستند و به کمک اطلاعات بدست آمده از آنها، می‌توان نانوذرات با ویژگی خاص را طراحی نمود.

نتایج این پژوهش به شناسه DOI: 10.1080/17435390.2017.1371349 در مجله Nanotoxicology به چاپ رسیده است.

 

 

تهیه و تنظیم خبر

محمود اوصانلو

دانش‌آموخته دکتری نانوفناوری پزشکی

علوم پزشکی تهران