صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://archive.isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

اعضای رسمی

 

 

 

 

 

 

اعضاء

وابستگی

سمت

دکتر سید مهدی رضایت

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

رییس انجمن

دکتر رضا فریدی مجیدی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده فناوری‏های نوین پزشکی

نایب رییس انجمن

دکتر محمد کاظم کوهی

استادیار دانشگاه تهران

عضو هیات مدیره

دکتر فرید درکوش

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات مدیره

دکتر حسین قنبری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده فناوری‏های نوین پزشکی

عضو هیات مدیره

کامیار خوشنویسان

دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دبیرانجمن

دکتر شرمین خرازی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده فناوری‏های نوین پزشکی

بازرس

حسین قادری امانی

کارشناس محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی- واحد همدان

مسئول دفتر

دکتر سپیده اربابی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارویی

عضو علی البدل

دکتر پیمان کیهان ور

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو علی البدل

مالک سعیدی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد-مدیر کانون پتنت ایران

بازرس علی البدل